zdjęcie zawór gaśnicy

Chroń przed pożarem ludzi i mienie


Nasza oferta

 • Serwis gaśnic i agregatów gaśniczych
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • Audyty i analizy bezpieczeństwa pożarowego
 • Szkolenia ppoż
 • Badania wydajności i pomiary ciśnień w hydrantach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Próby ciśnieniowe węży pożarniczych.
 • Analizy oraz uzgodnienia projektów przez rzeczoznawcę ppoż.
 • Napełnianie butli CO2 (spawanie i cele spożywcze)
 • Sprzedaż gazów technicznych : Tlen techniczny ,Acetylen , mieszanki Ar/CO , Azot , Argon , Dwutlenek węgla.
 • Impregnacje ogniochronne materiałów palnych (drewno, tkaniny)
 • Produkcja i sprzedaż tłumic, bosaków, kluczy hydrantowych.
 • Systemy oddymiania wraz z serwisem
 • Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) - wykonawstwo i nadzór
 • Wykonawstwo instalacji elektrycznych i odgromowych.
 • Pomiary i badania elektryczne urządzeń oraz instalacji odgromowych.